Fibonačio seka powered by(view source)

Description Pirma užduotis
Output